Neklausies uz maniem vārdiem, skaties uz maniem darbiem!

NL_O (2017-12-28 11:15)    9 Piekrītu tēzei.

Taču ne ar Mateja, ne ar kādu citu evaņģēliju tai nav nekādas saistības - arī bez dieva norādījuma tā katram domājošam cilvēkam ir un, vienmēr bijusi, loģiska, acīmredzama.

PatiesibasKalns (2017-12-28 11:19)  3 2 Mateja Evaņģēlijs 5 nodaļa.

1. Ieraudzījis pūļus uzkāpa kalnā; un kad apsēdās, pienāca pie viņa viņa mācekļi;

2. un atvēris savu muti mācīja viņus sakot:

3. Laimīgi nabagie garā, jo viņiem ir debesu Valstība.

4. Laimīgi satriektie, jo viņi tiks nomierināti.

5. Laimīgi rāmie, jo viņi mantos zemi.

6. Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo viņi paēdīs.

7. Laimīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti.

8. Laimīgi sirdsšķīstie, jo viņi Dievu redzēs.

9. Laimīgi miera uzturētāji, jo viņi par Dieva dēliem tiks saukti.

10. Laimīgi izdzītie taisnības dēļ, jo viņiem ir debesu Valstība.

11. Laimīgi jūs esat, kad apkauno jūs un izdzen un teiks visu ļaunu pret jums manis dēļ;

12. priecājieties un līksmojieties, jo jūsu alga ir liela debesīs; jo tā tie vajāja praviešus pirms jums.

13. Jūs esat zemes sāls; ja sāls paliek negaršīga, ar ko tad to sālīs? Nekam neder, izmetama ārā, lai ļaudis to samin.

14. Jūs esat pasaules gaisma. Nevar pilsēta būt apslēpta, ja tā atrodas kalna galā;

15. un neiededzina gaismekli un neliek to zem mērāmā trauka, bet uz lukturi, un spīd visiem namā.

16. Tā lai spīd jūsu gaisma ļaužu priekšā, lai viņi redzētu jūsu labos darbus un slavētu jūsu tēvu debesīs.

17. Neuzskatiet, ka atnācu iznīcināt bauslību vai praviešus; neatnācu iznīcināt, bet izpildīt.

18. Patiesi jo saku jums: Kamēr nepazudīs debesis un zeme, viena jota vai viena svītriņa nepazudīs no bauslības, kamēr viss piepildīsies.

19. Tātad, ja kāds pārkāps vienu no šīm mazākajām pamācībām un mācīs tā cilvēkus, niecīgs tiks nosaukts debesu Valstībā: bet kurš darīs un mācīs, tas varens tiks nosaukts debesu Valstībā.

20. Jo saku jums, ka ja jūsu taisnīgums nebūs labāks par rakstu mācītāju un farizeju taisnīgumu, nē, neieiesiet debesu Valstībā.

21. Jūs dzirdējāt, ka tika teikts vecajiem: Nenokauj; kurš nokaus, vainīgs būs tiesā.

22. Bet es saku jums, ka katrs kurš dusmojas uz savu

av2 (2017-12-28 11:20)    4 tas par...Latvijas valdiibu teikts?

PatiesibasKalns (2017-12-28 11:22)  1   22. Bet es saku jums, ka katrs kurš dusmojas uz savu brāli, vainīgs būs tiesā; bet kurš teiks savam brālim: Tukšais cilvēk! vainīgs būs augstajā tiesā; bet kurš teiks: Muļķi! Vainīgs būs uguns ellē.

23. Tātad, ja atnesīsi savu dāvanu uz upuraltāra un tur atcerēsies, ka tavam brālim ir kas pret tevi,

24. atstāj tur savu dāvanu upuraltāra priekšā, un ej sākumā samierinies ar savu brāli, un tad nākot atnes savu dāvanu.

25. Esi labprātīgs savam pretiniekam ātri, līdz kamēr esi ar viņu ceļā, lai tevi nenodotu pretinieks tiesnesim, un tiesnesis kalpotājam, un cietumā iemetīs;

26. patiesi saku tev, nē, neiziesi no turienes, kamēr atdosi pēdējo kodrantu.

27. Dzirdējāt, ka teikts: Nepārkāp laulību.

28. Bet es saku jums, ka katrs, kurš skatās sievieti, lai iekārotu viņu, jau pārkāpis laulību ar viņu savā sirdī.

29. Bet ja tava labā acs pavedina tevi, izņem to un met no sevis; jo labāk tev, lai aiziet bojā viens tavs loceklis un ne viss tavs ķermenis top iemests ellē.

30. Un ja tava labā roka tevi pavedina, nocērt to un met no sevis; jo labāk tev, lai aiziet bojā viens tavs loceklis un ne viss tavs ķermenis ellē aizietu.

31. Arī teikts: Kurš atlaiž savu sievu, dod viņai šķiršanās rakstu.

32. Bet es saku jums, ka katrs, kurš atlaiž savu sievu bez netiklības iemesla, ļauj viņai būt pavedinātai; un ja kāds atlaisto prec, pārkāpj laulību.

33. Atkal dzirdējāt, ka vecajiem teikts: Nepārkāp zvērestu, bet izpildi Tam Kungam savus zvērestus.

34. Bet es saku jums nezvērēt vispār; ne debesīs, jo tās ir Dieva tronis;

35. un ne zemē, jo tā ir Viņa kāju pamesls, un ne Jeruzālemē, jo tā ir tā lielā Ķēniņa pilsēta;

36. un ne galvā savā zvēri, jo nevari vienu matu baltu padarīt vai melnu.

37. Lai jūsu vārds ir: Jā, jā, nē, nē; kas pārpāri tam, no ļaunā ir.

38. Dzirdējāt, ka teikts: Aci acs vietā un zobu zoba vietā.

39. Bet es saku jums, nestāties pretī ļaunumam; bet kurš tev sit tavā labajā vai

_P_K_domataizliegts (2017-12-28 11:24)  1   39. Bet es saku jums, nestāties pretī ļaunumam; bet kurš tev sit tavā labajā vaigā, pagriez viņam arī otru;

40. un kas vēlas ar tevi tiesāties un tavu apģērbu paņemt, atstāj viņam arī apmetni;

41. un kurš tevi spiedīs vienu jūdzi, ej ar viņu divas.

42. Kurš tev prasa, tam dod, un kas vēlas no tevis aizņemties, nenovērsies no tā.

43. Dzirdējāt, ka sacīts: Mīli savu tuvāko un neieredzi savu ienaidnieku.

44. Bet es saku jums: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas vajā jūs,

45. lai kļūtu par jūsu tēva debesīs dēliem, jo viņa saule lec pār ļauniem un labiem, un lietus līst pār taisnīgajiem un netaisnīgajiem.

46. Jo ja iemīlēsiet jūs mīlošos, kāda alga būs? Vai ne nodokļu ievācēji to pašu dara?

47. Un ja sveicināt tikai savus brāļus, ko pārāku jūs darāt? Vai ne pagāni to pašu dara?

48. Tātad esiet jūs pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs pilnīgs ir.

_P_K_domataizliegts (2017-12-28 11:25)  1   Par ko no tā visa tu runā?

riebekle (2017-12-28 11:25)      Tas tiešām ir no Mateja evanģēlija 5.nodaļas????

Tinte (2017-12-28 11:37)    1 Autore kādā nepareizajā grāmatā ieskatījusies :))

Drole (2017-12-28 11:49)      Autore laikam salasiijusies apustuli Albertu...

http://www.azquotes.com/quote/779178

orthodox (2017-12-28 11:49)    4 Mnjā, izskatās vēl viens uzmanības pievēršanas topiks. Autore ir savu panākusi, visi ņemās, meklē, citē...Bet jēgas nekādas....

111zaagis111 (2017-12-28 12:00)  1 1 Paradoks. pēc padoma- neklausies vārdos , bet skaties uz darbiem- visi metās citēt dažādus tekstus ( vārdus). Ja piekristu šiem vārdiem- tad jau jāapspriež būtu vēsture un darbi- dieva un viņa vārdā , spīdzinātie, aplaupītie un nokautie cilvēki un veselas tautas.

jurks (2017-12-28 12:25)      Kaut arī šādā veidā pievērsta uzmanība Dieva Vārdam ir noderīga! Kad ikdienišķas un mazsvarīgas tērzēšanas ir noliktas maliņā un visa uzmanība pievērsta patiešām būtiskajam! Lai, var būt, ačgārni, bet rezultātā skaidrība ieviesīsies! Agri vai vēlu, saprašana nobriedīs, lai pieņemtu šo gudrību par savas dzīves stūrakmeni! Lai mums izdodas pienākt pie tā pēc iespējas ātrāk, un nav jānožēlo izniekotais laiks!

_Rainbow_ (2017-12-28 12:33)    1 Vairākas vietās Bībelē ir minētas šīs lietas. Piemēram, Jāņa 1.vēstule, 18.pants: "Bērniņi, nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību!".

Gaidai (2017-12-28 12:39)    3 111zaagis111/ tu pareizi saki: dieva vārdā, jo kas ir šis dievs , kas sakurina karus, nogalina, spīdzina... un tā bez jēgas ( kaut vai atceroties tumšos viduslaikus, kaut gan arī šodien... )?
Varbūt teiksi - Debess un zemes Radītājs, Mīlestības Dievs ? Nē, nekad!!!
Aiz Baltā tētiņa stāv tas, kas jau debesīs sacēlās pret Dievu un turpina savus darbus virs zemes. Un, lai cilvēki visu pierakstītu Dievam, pats sevi nosaucis par dievu.

AivarsN (2017-12-28 12:53)  2 3 Vārdu sakot,esiet laimīgi un pateicīgi par to,ka jūs kāds paverdzina un izliek uz ielas,atņem jums apģērbu un ēdienu! Nedariet neko tādu,kas varētu traucēt ļaunumam. Vai tā nav superīgākā vergu reliģija?

Gaidai (2017-12-28 13:18)    2 AivarsN/ Tev nebūs pretī stāvēt ļaunumam - nenozīmē, ka atbalsti un palīdzi ļaunumam izplatīties. Nu piemēram, ja kāds tev sit, tu vari sist pretī, bet tu vari arī izvairīties, savaldīt viņu vai vienkārši neatbildēt. ir gan grūti to saprast, jo cilvēki vienmēr ir uzskatījuši par vajadzīgu tāpat vai vēl labāk tā kārtīgi atbildēt.

fargo (2017-12-28 13:53)    1 viens. noteikti(!) ir jāvērtē sekas(augļi). kādas, īstenībā, ir kādas personas vai organizācijas darbības sekas.
(pēc viņu augļiem jums būs viņus pazīt)
otrs. par darbiem. personiski, katrs lai parbauda savus darbus vispirms.(lai pāvils runā)

"Jeb vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dieva valstību? Nepievilieties! Ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki(pederasti), ne vīriešu piegulētāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva valstību.
Un daži no jums bija tādi. Bet jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti kļuvuši, jūs esat taisnoti Kunga Jēzus Kristus Vārdā un mūsu Dieva Garā.
Viss man ir atļauts, bet ne viss der. Viss man ir atļauts, bet nekas nedrīkst mani kalpināt.
Barība vēderam, un vēders barībai. Bet Dievs abus iznīcinās. Miesa nav netiklībai, bet Tam Kungam, un Tas Kungs miesai.

Dievs ir To Kungu uzmodinājis, un Viņš uzmodinās arī mūs ar Savu spēku. Vai nezināt, ka jūsu miesas ir Kristus locekļi? Vai tad lai es padaru Kristus locekļus par netikles locekļiem? Nemūžam ne!
Jeb vai nezināt, ka tas, kas biedrojas ar netikli, ir viena miesa ar to? Ir sacīts: tie abi būs viena miesa. Bet, kas turas pie Tā Kunga, ir viens gars ar Viņu.
Sargaities no netiklības! Katrs cits grēks, ko cilvēks dara, paliek ārpus miesas, bet, kas netiklības grēku dara, grēko pie savas paša miesas. Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā Gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem?
Jo jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu!"

AivarsN (2017-12-28 13:54)  3 4 Pēc Talmūda mācības,tikai žīdi ir cilvēki,bet visi pārējie ir goji,pielīdzināmi lopiem. Tāpēc tos drīkst apkrāpt,izmantot un pat nogalināt. Silti iesaku iepazīties ar pilnu šo ebreju reliģijas mācību,lai saprastu,ka kristīgā reliģija tikai tāpēc tika radīta,lai ebrejiem būtu vieglāk pakļaut pasauli,ko viņi arī sekmīgi dara. Īstā Jēzus mācība tikai daļēji ir atspoguļota Bībelē un tad arī bieži vien sagrozīta. Īstos Jēzus sekotājus kristīgā baznīca iznīcināja,tāpat kā visus gudrākos cilvēkus,kuri traucēja pasaules okupācijai.

Līdzīgi jautājumi
Uzdot jautājumu
Kontakti: info@jautajums.lv | Lietošanas noteikumi
jautajums.lv sadarbojas ar iepazīšanās portālu oHo.lv.
© 2010
Twitter Draugiem Facebook uz e-pastu
Lietojam sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas. Sapratu